Uslovi korištenja

Da li je davanje ocijena na Kazoze anonimno?

Da, učestvovanje u projektu Kazoze je potpuno anonimno i zaštita vaših podataka je jedno od naših najviših načela. Registracija služi da bi se spriječila manipulacija i da bi korisnici imali pristup području „Moj Kazoze“.
Anonimnost se ne smije koristiti za širenje lažnih ili uvrijedljivih sadržaja. Pravila i etika se uvijek moraju poštovati.

Na šta moram paziti kada ocjenjujem svog poslodavca?

Mnogi poslodavci imaju identične ili vrlo slične nazive. Molimo vas da obratite pažnju na tačan unos imena firme. Mi vas takođe pitamo za ime grada i naziv branše, tako da se tačan unos firme može odvijati nesmetano.

Kako Kazoze spriječava manipulacije?

Za davanje ocjene, potrebna je e-mail potvrda. Tehničke mjere zaštite osiguravaju da svaka e-mail adresa može dati jedan glas po kompaniji. U slučaju sumnje na manipulacije, kontrola se obavlja ručno. Pored toga, firme i korisnici imaju mogućnost da sumnjiv sadržaj prijave Kazoze timu. Nakon toga slijedi detaljno ispitivanje.

Uz postojeće tehničke zaštite, Kazoze tim radi i ručnu kontrolu komentara. Period inkubacije svakog komentara je 72 sata. To ne znači da se neki komentari neće objaviti odmah, već znači da će sistem Kazoze zaštite neke komentare izdvojiti na ručnu provjeru, koju će Kazoze tim u roku od 72 sata izvršiti.

Odgovornost za sadržaj

Sadržaj naše web stranice je stvoren s velikim trudom. Za tačnost, potpunost i pravovremenost eksternih sadržaja, ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost. Kao pružatelji usluga smo odgovorni za vlastite sadržaje na ovim stranicama pod opštim zakonima i dobrom moralu. Nismo odgovorni i nismo u obavezi da istražujemo eventualne povrede prava i morala prilikom eksternih unosa sadržaja. Kao što smo već naveli, korisnici imaju mogućnost prijave sumnjivog sadržaja Kazoze administraciji. Nakon provjere i utvrđivanja eventualnog prekršaja, odmah ćemo ukloniti sadržaj.

Odgovornost za linkove

Naša stranica sadrži linkove na vanjske web stranice nad kojima nemamo kontrolu. Stoga ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Kupac Kazoze usluge je uvijek odgovoran za sadržaj linkova. Linkovi se provjeravaju u vrijeme povezivanja profila. I u ovom slučaju vrijedi pravilo prijave Kazoze administraciji. Ako utvrdimo nepravilne linkove, odmah ćemo ih ukloniti.

Autorsko pravo

Sadržaj i radovi na ovim stranicama podliježu zakonu o autorskim pravima. Kopiranje, uređivanje, distribucija i bilo koja vrsta eksploatacije izvan granica autorskih prava zahtijeva pismenu saglasnost Kazoze tima. Preuzimanja i kopiranja su dozvoljena samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu.

Privatnost

Prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka (kao što su e-mail adresa) prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi. Upotreba Kazoze usluga se, gdje god je to moguće, obavlja bez navođenja ličnih podataka. Napominjemo da prijenos podataka preko interneta (na primjer, komunikacija putem e-maila) može imati sigurnosne nedostatke. Potpunu zaštitu podataka od neovlaštenog pristupa trećih strana je nemoguća. Objavljivanje reklama i komercijalnog sadržaja od strane trećih strana ja izričito zabranjeno. Kazoze tim se trudi da spriječi zloupotrebe.

Jednak tretman polova

Muški obrasci na ovoj stranici se odnose naravno i na ženske forme. Korištenje oba pola se neće upotrebljavati zbog bolje čitljivosti. Kazoze je potpuno rodno neutralan.

GDPR

Od 25. maja 2018. Kazoze posluje pod Opštom uredbom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR).

Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679 je regulativa Evropske unije kojom se reguliše zaštita podataka i privatnost osoba u Evropskoj uniji a koja usvaja i propise koji se odnose na iznošenje podataka trećim zemljama. Šta to znači za Kazoze korisnike?

  1. Teritorijalna primjenjivost. GDPR se odnosi ne samo na kompanije i korisnike iz Evropske unije, već i na kompanije i korisnike iz trećih zemalja.
  2. Saglasnost o davanju podataka. Svako lice čiji se podaci prikupljaju na portalu Kazoze je saglasno sa davanjem podataka portalu Kazoze.
  3. Pravo na pristup podataka. Svaki pojedinac ima pravo da pristupi svojim podacima, kao i informacijama o načinu na koji su podaci prikupljeni. Ukoliko pojedinac želi da dobije svoje podatke ili želi da zna na koji način su podaci prikupljeni, dovoljno je da pošalje e-mail na: office@kazoze.com i Kazoze će automatski postupiti prema zahtjevu korisnika.
  4. Pravo na brisanje podataka. Svako lice ima pravo da zahtjeva brisanje podataka iz Kazoze baze i mogućnost da zahtjeva da se njegovi podaci dalje ne distribuiraju. Ukoliko lice želi da njegovi podaci budu izbrisani iz Kazoze baze, dovoljno je da pošalje e-mail na: office@kazoze.com i Kazoze će automatski postupiti prema zahtjevu korisnika.
  5. Transparentnost. Transparentnost je jedno od najvažnijih načela poslovanja kompanije Kazoze. Za sva pitanja i zahtjeve Kazoze svojim korisnicima uvijek rado stoji na raspolaganju na: office@kazoze.com.