Nema fotografije

MAKOŠPED PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU

BAR, Crna Gora

Saobraćaj / Transport / Logistika

_ _ _

prosječna ocjena

0
17
0

OVAJ POSLODAVAC NEMA INFORMACIJA O ZAPOŠLJAVANJU.

Pogledajte slične poslove kod drugih poslodavaca.