Ko smo mi?

MKF Mikra pruža finansijske usluge pretežito ženama, mikropoduzetnicama koje posjeduju vlastite biznise tj. prihodovnu djelatnost obavljajući sljedeće poslovne aktivnosti: poljoprivreda, proizvodnja malog obima, trgovina i usluge. MKF Mikra se opredjelila za kreditiranje pretežno žena, posebno onih sa najnižim primanjima, želeći na ovaj način povećati udio žena u mikropoduzetništvu, te ih putem usluga finansiranja ohrabriti u njihovim poslovnim aktivnostima i planovima da vlastitim radom ostvare veće prihode čime bi svoju porodicu učinile stabilnijom i jačom.

Vaše radne aktivnosti:

 • Promotivne aktivnosti i prezentiranje uslova i prednosti mikrokredita MKF Mikra na terenu šire regije Jelah i Tešanj.
 • Svakodnevni obilazak terena, kontaktiranje novih klijenata i održavanje mreže postojećih klijenata (naši klijenti su: mali poduzetnici u djelatnostima zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, poljoprivede, stročarstva, voćarstva, i sl.).
 • Izrada kreditnih analiza.
 • Praćenje otplate tokom trajanja kreditnog odnosa
 • Izvještavanje o trendovima i uočenim karakterističnim pojavama na svom terenu.

Šta tražimo:

 • Komunikativnost i ubjedljivost u prezentacijskom nastupu.
 • Spremnost za svakodnevni rad na terenu.
 • Prebivalište na području Jelah ili Tešanj.
 • Iskustvo u radu sa malim poduzetnicima u prigradskim i ruralnim područjima.
 • Poznavanje ljudi i lokalnih zbivanja u regiji Jelah - Tešanj.
 • Vozačka dozvola i vozačko iskustvo.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, biti će kontaktirani radi poziva na intervju !

brand-photo
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Finansije
209
5

Apliciraj na oglas

Registracija

Kreiraj nalog na Kazoze, da bi mogao aplicirati na oglas.

Kreiranjem naloga na Kazoze platformi saglasni ste sa uslovima korištenja.

Registrovan si korisnik?

Prijavi se, da bi mogao aplicirati na oglas.