Projekti za pripravnike

Na ovoj stranici  možete naći informacije o aktuelnim projektima za pripravnike u kompaniji ArcelorMittal Zenica.

Kompanija ArcelorMittal Zenica aktivno podržava promociju mladih, talentiranih kadrova i nudi razne projekte kroz pripravnički staž. Projekti stavljaju naglasak na tehničke ali i druge struke te daju prednost diplomantima slijedećih fakulteta:

- Metalurški
- Mašinski
- Elektrotehnički
- Tehničko-tehnološki
- Ekonomski
- Pravni

Pozivamo Vas da ovu vijest proširite preko svojih komunikacijskih kanala kako bi stigla do što većeg broja zainteresovanih.

U nastavku se nalaze linkovi za pojedinačne projekte:

 1. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – Žična Valjaonica
 2. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – RADIONICA
 3. Mjerenje radne efikasnosti radnih mjesta prema sistematizaciji – SITNA VALJAONCA
 4. Praćenja valjanja rebra u minus toleranciji na Sitnoj pruzi (umjesto tačke 4)
 5. Situacija sa projektom OneHRIS 4B
 6. Analiza GEDP-a – mjerljivi KPI – 2016
 7. Studija tretmana vode i proizvodnja demi vode
 8. Studija praksi i procedura održavanja VN postrojenja
 9. Analiza potrošnje pare i distribucione mreže
 10. Revitalizacija postojeće Hemijske pripreme vode
 11. Premiještanje Centralnog Skladišta - Dizajn koncepta
 12. Vođenje rezervnih dijelova na lokaciji korisnika i pomoćna skladišta - studija i koncept dizajna
 13. Mreža komprimiranog zraka i vodene pare na Čeličani i Valjanoicama (svim departmentima) – potencijal uštede
 14. Identifikacija kritične opreme i dijelova za osiguranje – studija i analiza
 15. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 - Koksara
 16. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 - Aglomeracija
 17. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 1 – Visoka peć
 18. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Čeličana
 19. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Žična pruga
 20. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju Sektor 2 – Sitna pruga
 21. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju - Sektor 3
 22. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem u Centralnom Održavanju - Saobraćaj
 23. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem za održavanje napajanja energijom u departmentu Energetika
 24. Kartice za poslove održavanja za CMMS sistem za održavanje za održavanje vodovodnih i plinskih istema u departmentu Energetika
 25. Projekat poboljšanja izdržljivosti livnih kazana i reduciranje broja izmjena zone troske u kampanji
 26. Razvoj HAV (visoke dodane vrijednosti) proizvoda (poboljšanje čistoće čelika) i optimizacija procesa na BOF-LRF-CCM
 27. Studija poboljšanja sagorjevanja na kotlovima – utilizatorima u cilju obezbjeđenja većeg stepena sigurnosti na radu
 28. Primarno otprašivanje na kotlovima –utilizatorima i performanse dimnih ventilatora – studija poboljšanja
 29. SMED projekt - mjerenje trajanja pojedinačnih aktivnosti i analiza izmjene dimenzija na Sitnoj pruzi / Žičnoj pruzi
 30. Vodeno i zračno hlađenje na Žičnoj valjaonici i njegov utjecaj na kvalitet - analiza i studija
 31. Prakse skladištenja – Studija i plan poboljšanja – Žična Valjaonica
 32. Prakse skladištenja - Studija i plan poboljšanja - Sitna pruga
 33. Prijem i kontrola starog željeza – studija i analiza kontorle kvaliteta
 34. Proces sinterovanja – studija operativnih praksi / procedura i poređenje između brigada
 35. Visoka peć – potrošnja čvrstih goriva - studija sistema vaganja i preciznosti
 36. Proizvodni parametri Visoke peći – utjecaj na potrošnju čvrstih goriva
 37. Dizajn kataloga lične zaštitne opreme koja se koristi u AM Zenica
 38. Analiza i prijedlog mjera za poboljšanje sigurnosti saobraćaja u području za utovar i otpremu u Valjaonicama
brand-photo
Zenica, Bosna i Hercegovina
Industrija
397
2

Apliciraj na oglas

Registracija

Kreiraj nalog na Kazoze, da bi mogao aplicirati na oglas.

Kreiranjem naloga na Kazoze platformi saglasni ste sa uslovima korištenja.

Registrovan si korisnik?

Prijavi se, da bi mogao aplicirati na oglas.