Želite podijeliti i slijediti sa nama viziju izlaska među tržišne lidere, prijavite se na poziciju

VIŠI SPECIJALIST ZA INTERNE I EKSTERNE KOMUNIKACIJE
Odjel za marketing i komunikacije, Direkcija za marketing,
komunikacije i kvalitet usluge/Centrala Sarajevo

Vaš djelokrug i odgovornosti:

INTERNE KOMUNIKACIJE (IC)

 • učešće u izradi komunikacijskih planova i budžeta, na nivou Banke
 • pisanje i uređivanje internih glasila Banke
 • učešće u planiranju i implementaciji sadržaja intraneta, te svakodnevno ažuriranje
 • pripremanje informacija interne prirode o svim bitnijim događajima vezanim za poslovanje Banke, te distribuiranje putem internih kanala komuniciranja
 • učešće u planiranju i implementaciji internih događaja, teambuilding aktivnosti
 • kontinuirano predlaganje unapređenja internih modela komunikacije
 • sprovođenje i koordinacija aktivnosti sa Erste/Sparkasse Steiermarkische Grupom u segmentu grupnih komunikacija

EKSTERNE KOMUNIKACIJE (EC)

 • učešće u izradi i realizaciji planova eksternog komuniciranja sa fokusom na industrijskim trendovima
 • osmišljavanje modela komuniciranja sa ciljnim skupinama (korisnici usluga, zaposleni, društvena zajednica, mediji, uprava, poslovni partneri)
 • određivanje osnovnih komunikacijskih poruka prema eksternoj javnosti
 • kreiranje komunikacijskih planova u smislu definiranja vremenskih i ciljnih parametara
 • organizovanje i sprovođenje planova sponzorstava i donacija, te praćenje implementacije i budžeta
 • praćenje i provođenje istraživanja reputacije Banke
 • pripremanje svih vrsta pisanih i ostalih materijala
 • organizovanje i moderiranje događaja iz oblasti odnosa s javnošću
 • koordiniranje svih aktivnosti i praćenje rada suradničkih agencija
 • praćenje i izvještavanje o budžetu Direkcije za marketing, komunikacije i kvalitet usluge

Od Vas očekujemo:

 • VSS ekonomskog / društvenog usmjerenja
 • Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivno korištenje)
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i zainteresirani ste za nove profesionalne izazove pozivamo Vas da CV i motivacijsko pismo dostavite na  e-mail: posao@sparkasse.ba

Vaše ćemo prijave, kao i sve navedene podatke smatrati strogo povjerljivima, i s njima postupati kao sa poslovnom tajnom. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje, a dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

brand-photo
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Bankarstvo
64
1

Apliciraj na oglas

Registracija

Kreiraj nalog na Kazoze, da bi mogao aplicirati na oglas.

Kreiranjem naloga na Kazoze platformi saglasni ste sa uslovima korištenja.

Registrovan si korisnik?

Prijavi se, da bi mogao aplicirati na oglas.