Zahvaljujući proširenju poslova, pojavila se potreba za upošljavanjem zaštitara na poslovima zaštitara fizičke zaštite u Agenciji Securitas.

USLOVI:

  • da ste državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da posjedujete Certifikat za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine izdat u FMUP,
  • da imate minimalno SSS,
  • da se protiv vas ne vodi krivični postupak.

Ukoliko pored ovoga mislite da su vaše osobine: odgovornost, poštenje, komunikativnost i ljubaznost, Vi ste idealan kandidat za naš tim.

Prijavu možete popuniti na ovoj internet stranici ili lično na adresi: Bačići 15, 71000 Sarajevo.

brand-photo
Ilidža, Bosna i Hercegovina
Consulting / Savjetovanje
59
1

Konkurs stranica

Apliciraj na konkurs stranici oglasa, klikom na dugme ispod.